Informace k převodu investičních produktů z ATLANTIK finanční trhy do J&T Banky

Úvod

Společnost ATLANTIK finanční trhy je už sedm let součástí silné finanční skupiny J&T. Aby měli její klienti možnost v budoucnu nejen investovat, ale i využívat rozšířenou nabídku bankovních produktů a služeb včetně unikátního věrnostního programu Magnus, stávají se klienti společnosti ATLANTIK finanční trhy klienty J&T Banky. K právní účinnosti tohoto převodu došlo 11. 5. 2017 a k samotnému převodu investičních produktů došlo 22. 5. 2017. Souhlas s převodem, který je realizován na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, kterým je J&T Banka, a.s., byl udělen Českou národní bankou dne 29. 3. 2017.

J&T Banka je významnou privátní bankou, která pomáhá svým klientům od roku 1998 zhodnotit majetek, ochránit ho a předat dalším generacím. Banka je trojnásobným držitelem titulu Privátní banka roku a investiční produkty, které nabízí, patří k nejlepším na trhu. Více informací o bance nejdete zde www.jtbank.cz

Co se mění

Po převodu do J&T Banky zůstávají komisionářské smlouvy klientů platné. Ceník investičních služeb a Všeobecné obchodní podmínky byly nově rozšířeny o část upravující možnosti užívání věrnostního programu Magnus a přístupu do elektronického bankovnictví ePortál J&T Banky. Není tedy třeba podepisovat novou smluvní dokumentaci. Investice budou nadále probíhat tak, jak jsou klienti zvyklí.

Cenné papíry a finanční prostředky se převedly z ATLANTIKU finanční trhy do J&T Banky společně s komisionářskou smlouvou.

Neuspokojené nebo částečně uspokojené aktivní pokyny byly také převedeny do J&T Banky.

Klienti dostanou stavový výpis převáděných investičních nástrojů, peněžních prostředků.

Náhled na majetkové portfolio je dostupný v elektronickém bankovnictví J&T Banky ePortal. Pro vstup do ePortalu je nutné aktualizovat telefonní číslo. Náhled na investice převedených klientů z ATLANTIK finanční trhy, kteří byli již dříve klienty J&T Banky, je nově součástí jejich ePortalu.

ePortal

První přihlášení do elektronického bankovnictví J&T Banky ePortal:

 1. V pravém horním rohu na stránce www.jtbank.cz klikněte na tlačítko ePortal.
 2. Do kolonky uživatelské jméno vyplňte vaše uživatelské jméno, které jste používali pro vstup do aplikace eATLANTIK (v případě, že jste si v eATLANTIK již dříve aktualizovali kontaktní údaje, převedli jsme vám je automaticky do ePortalu). Pokud jste aplikaci eATLANTIK nepoužívali, po obdržení vyplněné a úředně ověřené žádosti o změnu telefonního čísla a e-mailové adresy vám zašleme první uživatelské jméno na vámi zvolenou e-mailovou adresu.
 3. Do kolonky heslo vyplňte své první přihlašovací heslo, které jsme vám zaslali také v SMS zprávě (z bezpečnostních důvodů je heslo platné dva měsíce).
 4. Klikněte na tlačítko odeslat SMS kód.
 5. Do kolonky kód ze SMS napište číselný kód, který obdržíte v SMS zprávě.

Informační dokumenty J&T Banky

Časté dotazy

 1. Zůstanou platné moje stávající smlouvy u ATLANTIK finanční trhy?
  Po převodu do J&T Banky zůstávají komisionářské smlouvy klientů platné. Ceník investičních služeb a Všeobecné obchodní podmínky byly nově rozšířeny o část upravující možnosti užívání věrnostního programu Magnus a přístupu do elektronického bankovnictví ePortál J&T Banky. Není tedy třeba podepisovat novou smluvní dokumentaci. Investice budou nadále probíhat tak, jak jsou klienti zvyklí

 2. Co se stane s mými investicemi u ATLANTIK finanční trhy?
  Cenné papíry a finanční prostředky se převedou z ATLANTIK finanční trhy do J&T Banky společně s komisionářskou smlouvou. Neuspokojené nebo částečně uspokojené aktivní pokyny budou také převedeny do J&T Banky.

 3. Kdy k převodu dojde?
  Souhlas s převodem udělila Česká národní banka 29. 3. 2017. K právní účinnosti převodu došlo 11. 5. 2017. K samotnému převodu vašich investic z ATLANTIK finanční trhy do J&T Banky došlo 22. 5. 2017. U některých pokynu k investování, které byly zadány bezprostředně před převodem, může dojít k jejich vypořádání i po 22. 5. 2017.

 4. Jak se dozvím, jaký je stav mých aktiv, které se převedly z ATLANTIK finanční trhy?
  Klienti dostanou stavový výpis svých převáděných investičních nástrojů a peněžních prostředků u ATLANTIK finanční trhy.

 5. Kde budu moci svoje investice sledovat?
  Náhled na majetkové portfolio bude dostupný v elektronickém bankovnictví J&T Banky ePortal, do kterého se můžete přihlásit na www.jtbank.cz.
  Pro první přihlášení do ePortalu je nutné provést aktualizaci (změnu) telefonního čísla a e-mailové adresy v níže přiložených formulářích.

  Pokud jste v minulosti využívali aplikaci eATLANTIK a provedli jste zde také aktualizaci vašich kontaktních údajů, můžete pro vstup do ePortalu používat vaše původní přihlašovací údaje.

  Pokud jste v minulosti byl již klientem J&T Banky a používáte elektronické bankovnictví ePortal, způsob přihlašování se pro vás nemění.

  Zde si prosím stáhněte žádost o změnu mobilního telefonního čísla a e-mailové adresy, které budete potřebovat při přihlašování do internetového bankovnictví.
  Fyzické osoby zde
  Právnické osoby zde

  Postup pro změnu telefonního čísla a e-mailové adresy:
  1. Vyplňte žádost.
  2. Vás podpis na žádosti nechte úředně ověřit.
  3. Žádost zašlete poštou na korespondenční adresu J&T Banky, a.s.
   Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8


 6. Jak se poprvé přihlásit do elektronického bankovnictví J&T Banky ePortal?
  Návod na přihlášení jsme pro vás zpracovali v samostatné záložce ePortal.

 7. Proč se moje investice převádí z ATLANTIK finanční trhy do J&T Banky?
  Důvodem převodu investičních produktů z ATLANTIK finanční trhy do J&T Banky je zpřístupnění rozšířené nabídky produktů, služeb a dalších benefitů, které patří do investičního světa J&T, také pro klienty ATLANTIK finanční trhy.

 8. Jak můžu po převodu nakupovat investice?
  Pro zadávání nových pokynů pro nákup a prodej investičních produktů využívejte prosím ePortal nebo adresu naší banky: J&T Banka, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8.

 9. Můžu nadále využívat GRID kartu?
  Možnost používat GRID kartu pro přihlášení do aplikace eAtlantik již skončila. Pro náhled na svá majetková portfolia můžete používat elektronické bankovnictví J&T Banky ePortal.

 10. Co pro mne převod z ATLANTIK finanční trhy znamená, pokud jsem současně klientem J&T Banky i ATLANTIK finanční trhy?

  Pokud využíváte věrnostní klub Magnus, rádi bychom Vás informovali, že v případě převedených pravidelných investic budou body za nákup nových investic přidělovány od 22. 5. 2017 dle frekvence investice. Výše minimální investice pro přidělení Magnus bodů je 1000 Kč. Další informace o klubu najdete na www.jtbank.cz/klub-magnus/.

  Až se přihlásíte do ePortalu, uvidíte tam také Vaše převedené produkty. Postup pro přihlášení do ePortalu prostřednictvím Vašeho autorizovaného telefonního čísla se nemění. Pro zadávání nových pokynů pro nákup a prodej převedených investičních produktů využívejte prosím ePortal nebo je zasílejte písemně na adresu naší banky:
  J&T Banka, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8.Kontakty

Pro otázky související s převodem jsme zřídili speciální bezplatnou telefonní linku 800 400 160.

Využít můžete také e-mail prevod@jtbank.cz